HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 - 2023


   SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 - 2023

Địa điểm: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, SỐ 560B - QUANG TRUNG,

PHƯỜNG LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

1. Học sinh (HS) có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt từ điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (theo quyết định số 1041/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/7/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) và điểm mỗi môn thi phải LỚN HƠN 2,00đ.

2. HS muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm

3. Về học lực, hạnh kiểm:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ KHÁ trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ KHÁ trở lên.

4. Thủ tục nhập học:

a) Xác nhận nhập học: HS có thể chọn 1 trong 2 hình thức:

- Xác nhận nhập học trực tuyến từ 13 giờ 30 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022: HS sử dụng tài khoản sổ liên lạc điện tử tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký nhập học. Sau đó in, lưu phiếu xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ.

 - Xác nhận nhập học trực tiếp tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ  từ ngày 19/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/7/2022: HS xuất trình Mật khẩu có trong bản Thông tin tài khoản đăng kí tuyển sinh (do trường THCS cấp); Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 để Cán bộ Ban tuyển sinh làm thủ tục Xác nhận nhập học. Sau đó HS nhận Phiếu xác nhận nhập học từ Cán bộ Ban tuyển sinh.

b) Nộp hồ sơ nhập học:

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp, HS có thể nộp hồ sơ nhập học tại trường trong đợt từ  13h30 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022 hoặc đợt  từ 19/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Riêng các HS diện trúng  tuyển  sau phúc khảo  sẽ Xác nhận nhập học trực tiếp tại trường và Nộp hồ sơ nhập học tại trường vào ngày 30/7/2022 (trong giờ hành chính).

 

5. Hồ sơ nhập học cần nộp: Mỗi học sinh chuẩn bị một túi hồ sơ trong đó bao gồm:

5.1. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 chuyên - THPT, năm học 2022 - 2023;

5.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp năm học 2021 - 2022) do cơ sở giáo dục cấp;

5.4. Bản chính học bạ THCS;

5.5. HKTT (bản chứng thực) hoặc xác nhận đã hoàn thành nhập HKTT và có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận/ huyện/ thị xã, hoặc Giấy xác nhận thông tin cư trú (Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

5.6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

 

- Lịch tập trung HS, nhận lớp, gặp GVCN, đăng ký Nội trú sẽ được thông báo tại trường và trên website: http://chuyennguyenhue.edu.vn

--------------------------------------SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC

ĐỐI VỚI HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2022 - 2023

Địa điểm: TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ, SỐ 560B - QUANG TRUNG,

PHƯỜNG LA KHÊ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI.

1. Học sinh (HS) có điểm xét tuyển (ĐXT) đạt từ điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (theo quyết định số 1041/QĐ-SGD&ĐT ngày 09/7/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) và điểm mỗi môn thi phải LỚN HƠN 2,00đ.

2. HS muốn nhập học tại trường đăng ký nguyện vọng 2 phải có ĐXT cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,0 điểm.

3. Về học lực, hạnh kiểm:

- Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ KHÁ trở lên;

- Xếp loại tốt nghiệp THCS từ KHÁ trở lên.

4. Thủ tục nhập học:

a) Xác nhận nhập học: HS có thể chọn 1 trong 2 hình thức:

- Xác nhận nhập học trực tuyến từ 13 giờ 30 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022: HS sử dụng tài khoản sổ liên lạc điện tử tại địa chỉ https://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký nhập học. Sau đó in, lưu phiếu xác nhận nhập học để nộp cùng hồ sơ.

- Xác nhận nhập học trực tiếp tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ từ ngày 19/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/7/2022: HS xuất trình Mật khẩu có trong bản Thông tin tài khoản đăng kí tuyển sinh (do trường THCS cấp); Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 để Cán bộ Ban tuyển sinh làm thủ tục Xác nhận nhập học. Sau đó HS nhận Phiếu xác nhận nhập học từ Cán bộ Ban tuyển sinh.

b) Nộp hồ sơ nhập học:

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp, HS có thể nộp hồ sơ nhập học tại trường trong đợt từ 13h30 ngày 10/7/2022 đến ngày 12/7/2022 hoặc đợt từ 19/7/2022 đến 17 giờ 00 ngày 22/7/2022 (trong giờ hành chính).

- Riêng các HS diện trúng tuyển sau phúc khảo sẽ Xác nhận nhập học trực tiếp tại trường và Nộp hồ sơ nhập học tại trường vào ngày 30/7/2022 (trong giờ hành chính).

5. Hồ sơ nhập học cần nộp: Mỗi học sinh chuẩn bị một túi hồ sơ trong đó bao gồm:

5.1. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 chuyên - THPT, năm học 2022 - 2023;

5.2. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

5.3. Bằng tốt nghiệp THCS hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp năm học 2021 - 2022) do cơ sở giáo dục cấp;

5.4. Bản chính học bạ THCS;

5.5. HKTT (bản chứng thực) hoặc xác nhận đã hoàn thành nhập HKTT và có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận/ huyện/ thị xã, hoặc Giấy xác nhận thông tin cư trú (Mẫu CT07 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an).

5.6. Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

- Lịch tập trung HS, nhận lớp, gặp GVCN, đăng ký Nội trú sẽ được thông báo tại trường và trên website: http://chuyennguyenhue.edu.vn

--------------------------------------

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website