Tổng diện tích của trường là 15.600m2, trong đó khu làm việc, ký túc xá (KTX) là 11.000m2, khu tập thể 4.600m2. Khu giảng đường là 01 nhà 5 tầng với 2.000m2
18.11.2011
Weblinks