Nhắc đến lớp văn, người ta nghĩ nhiều đến con gái, mà con gái tức là dịu dàng, là thuỳ mị, là mít ướt, là......
18.11.2011
Lớp 10 Lý ( 2009 - 2012 ) gồm 41 thành viên, dưới sự dìu dắt của cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giảng dạy bộ môn Vật lý.
18.11.2011
Khoa Cơ bản (trước đây là Khoa Ngoại ngữ) là một trong năm khoa thuộc khối đào tạo tại Học viện Hàng Không Việt Nam
18.11.2011
Liên kết website