DANH SÁCH 25 HỌC SINH XUẤT SẮC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ


/tin-tuc/25 học sinh xuất săc THPT Chuyên Nguyễn Huệ 2021-2022.xlsx

DANH SÁCH 25 HỌC SINH XUẤT SẮC TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH GIỎI

DỰ LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH TIÊU BIỂU THỦ ĐÔ NĂM HỌC 2021 - 2022


TT

Họ và tên

Lớp

Trường

Trích ngang thành tích học sinh
(Tóm tắt theo yêu cầu ở mục Ghi chú)

1

Kiều Hoàng Việt Trinh

11 Văn

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư chi đoàn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Thành phố môn Văn lớp 12,  chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

2. Danh sách học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa quốc gia, olympic quốc tế năm học 2021-2022

(mục I.2.b Công văn số         /SGDĐT-VP)

TT

Họ và tên

Lớp

Trường

Trích ngang thành tích học sinh
(Tóm tắt theo yêu cầu ở mục Ghi chú)

1

Nguyễn Bá Hoàng Anh

12 Toán 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Toán kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

2

Lương Thùy Anh

12 Pháp

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Tiếng Pháp kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

3

Mai Bằng Linh

12 Pháp

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Tiếng Pháp kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

4

Trần Thị Bích Hạnh

12 Sinh

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Sinh học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

5

Nguyễn Hải Anh

12 Sinh

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Sinh học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

6

Lê Hương Giang

11 Sinh

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Sinh học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

7

Đào Minh Đức

12 Anh1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn tiếng Anh, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

8

Nguyễn Đức Anh

12 Tin

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Tin học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

9

Phùng Thuý Ngà

11 Địa

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Nhì môn Địa lý, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

10

Đào Minh Khuê

12 Sử

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Lịch Sử, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

11

Lê Ánh Dương

12 Sử

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Lịch Sử, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

12

Trần Như Hoa

11Sử

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Lịch Sử, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

13

Nguyễn Trần Quốc Thái

12 Sử

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Lịch Sử, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

14

Lưu Thị Anh Thư

12 Sử

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Nhì môn Lịch Sử, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

15

Hoàng Bảo An

12 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Nhì môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

16

Nguyễn Mạnh Cường

12 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.  Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

17

Hoàng Đình Trường

12 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Ba môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.  Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

18

Trần Ngọc Khánh

12 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

19

Nguyễn Quang Lợi

12 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

20

Nguyễn Anh Tú

11 Hóa 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến khích môn Hóa học, kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

21

Nguyễn Lê Bảo Châu

12 Nga

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Tiếng Nga kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

22

Nguyễn Đình Hiếu

12 Lí 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Vật Lí kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

23

Lương Quang Tùng

12 Lí 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Vật Lí kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

24

Đào Hoàng Nam Tiến

12 Lí 1

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Giải Khuyến Khích môn Vật Lí kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

25

Kiều Hoàng Việt Trinh

11 Văn

Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ

Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Bí thư chi đoàn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình.  Học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, đạt giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Thành phố môn Văn lớp 12 ,  chấp hành nghiêm túc nội quy của trường, lớp, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

 

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website