DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG


ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Hà Đông, ngày 12 tháng 10 năm 2009

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BCH ĐOÀN TRƯỜNG
NHIỆM KỲ 2009-2010

STT
HỌ VÀ TÊN
Chi đoàn
Chức vụ
Ngày tháng năm
Điện thoại
1
Lê Đăng Tặng
CBGV
Bí thư ĐT
12/9/1974
0914.557.212
2
Nguyễn Thị Hiên
CBGV
Phó bí thư ĐT
9/10/1984
0982.791.084
3
Kim Phương Hà
CBGV
Phó bí thư ĐT
5/5/1982
0988.554.88
4
Nguyễn Chí Thường
CBGV
UV BCH ĐT
1/6/1984
0988.726.071
5
Trịnh Việt Văn
CBGV
UV BCH ĐT
10/3/1982
0982884358
6
Nguyễn Văn Hiếu
12 Toán
UV BCH ĐT
1/1/1992
0168.657.4471
7
Viên Duy Minh
12 Lý
UV BCH ĐT
20/3/1992
0979.456.062
8
Nguyễn Đăng Hải
12 Hoá
UV BCH ĐT
1/6/1992
0167.841.2388
9
Nguyễn Thị Thanh Hà
12 PT3
UV BTV ĐT
28/4/1992
0122.420.9552
10
Lê Thanh Xuân
11 Toán
UV BCH ĐT
25/3/1993
0127.452.7055
11
Nguyễn Đức Hoàng
11 Tin
UV BCH ĐT
21/1/1993
0126.611.2527
12
Trần Hương Trà
11 Văn
UV BCH ĐT
14/7/1993
0433.8545485
13
Nguyễn Văn Tuân
11 Sử
UV BCH ĐT
6/1/1992
0433.542537
14
Nguyễn Thị Phương Anh
11 Pháp
UV BTV ĐT
24/8/1993
0167.989.5861
15
Bùi Thị Hương Xuân
10 Lý 2
UV BCH ĐT
27/2/1994
0904.796.628
Liên kết website