QUY TRÌNH KÊ KHAI VÀ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ, TCCN NĂM 2012.


Căn cứ quy chế, những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường ĐH,CĐ,TCCN năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị ĐKDT như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về
Liên kết website