Top 200 trường có điểm thi Đại học cao nhất năm 2012


Điểm trung bình thi đại học 3 môn của các trường phổ thông năm 2012 (chỉ xét thí sinh tốt nghiệp năm 2012, những trường có trên 30 lượt thí sinh dự thi các khối A, A1, B, C và D)

Tài liệu đính kèm: Tải về
Liên kết website