HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂM 2013


Căn cứ quy chế, những điều cần biết về tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ, TCCN năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị ĐKDT như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về
Liên kết website