Thực hiện các quy định của Điều lệ Đoàn và hướng dẫn của Thành Đoàn Hà Nội, Quận Đoàn Hà Đông, Ban chấp hành Đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ quy định cụ thể công tác phát triển Đoàn các chi đoàn như sau.
21.12.2011
Căn cứ công văn số 18 - CV/QĐ ngày 20/2/2011 của Quận đoàn Hà Đông về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:
17.11.2011
Căn cứ Thông báo số 380/TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; căn cứ kế số 113 - KH/TNHN về Năm Thanh niên của Thành đoàn Hà Nội, các định hướng của Thành Đoàn về khởi động Năm Thanh niên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2011, Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên –Tháng thanh niên 2011 Và kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau
17.11.2011
Liên kết website