Hội diễn tiếng hát học sinh là một hoạt động văn hóa văn nghệ của học sinh được tổ chức hàng năm nhằm tạo ra cho các em sân chơi tinh thần lành mạnh góp phần phát triển toàn diện nhân cách trí tuệ cho học sinh, giúp các em học sinh thêm yêu và hiểu rõ hơn nền văn hóa truyền thống của dân tộc. Hội diễn là dịp để các chi đoàn tham gia giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, đồng thời nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của học sinh toàn trường. Tạo không khí vui tươi phấn khởi chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XI.
21.12.2012
Căn cứ công văn số 113 -KH/TNHN của Thành đoàn Hà Nội, ngày 14/12/2010 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên và Tháng thanh niên 2011. - căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên và Tháng thanh niên 2011của đoàn trường năm học 2010 - 2011. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam khối 10,11 toàn trường như sau
17.11.2011
Hưởng ứng viết về những kỷ niệm, cảm nhận, suy nghĩ về một tấm gương mà chính bản thân mình đã được học hoặc biết đến. Tấm gương về người thầy theo nghĩa “Nhất tự vi sư, bán tư vi sư”. Người thầy đó là những người xung quanh, như: thầy, cô giáo, cha, mẹ, bạn bè… là người đã để lại trong tác giả những bài học quý báu, sâu sắc, khó quên, là tấm gương để tác giả noi theo, học hỏi…
17.11.2011
Weblinks