Trong bài phát biểu đầu tiên nhân ngày khai trường với tư cách là Tổng thống Mỹ, Barack Obama đặc biệt nhấn mạnh vào vấn đề trách nhiệm - của phụ huynh, học sinh và nhà trường. Bài...
11.04.2014
Chúng ta nên dạy cho trẻ trước khi vào lớp 1. Học tập nhẹ nhàng, kết hợp “học mà chơi” không hề “cắt bớt” đi những năm tháng tuổi thơ của các
11.04.2014
Weblinks