Chia sẻ với chúng tôi về cách ôn tập và làm bài môn Lịch sử, là một trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 -2010. Thầy giáo Nguyễn Hữu Sơn, cô giáo Đỗ Kim Xinh và cô Nguyễn Thị...
11.04.2014
Khi việc dạy học Văn ở trường phổ thông chăm chắm vì mục đích thi cử (thi HS giỏi, thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ) thì việc giã từ những mục đích cao cả, vì mục đích thực dụng...
11.04.2014
Chia sẻ với chúng tôi về cách ôn tập và làm bài môn Lịch sử, là một trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 -2010. Thầy giáo Nguyễn Hữu Sơn, cô giáo Đỗ Kim Xinh và cô Nguyễn Thị...
11.04.2014
Chia sẻ với chúng tôi về cách ôn tập và làm bài môn Lịch sử, là một trong 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm học 2009 -2010. Thầy giáo Nguyễn Hữu Sơn, cô giáo Đỗ Kim Xinh và cô Nguyễn Thị...
11.04.2014
Khi việc dạy học Văn ở trường phổ thông chăm chắm vì mục đích thi cử (thi HS giỏi, thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ) thì việc giã từ những mục đích cao cả, vì mục đích thực dụng...
11.04.2014
Weblinks