80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


11:35:18 17/11/2011
Căn cứ công văn số 18 - CV/QĐ ngày 20/2/2011 của Quận đoàn Hà Đông về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ

*****

Số: 08 /TNNH

V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu

 “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

 

 

 Hà Nội, ngày 25  tháng 02 năm 2011

 

 

Kính gửi : - Ban chấp hành các chi đoàn

 

Căn cứ công văn số 18 - CV/QĐ ngày 20/2/2011 của Quận đoàn Hà Đông về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:

1.Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

            2. Các chi đoàn xem thể lệ cuộc thi trên hệ thống đặc san, tờ tin, tạp chí và trang thông tin điện tử của trường chuyennguyenhue.edu.vn

            3. Đề nghị bí thư chi đoàn báo cáo kết quả số lượng ĐVTN của chi đoàn mình tham gia cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về văn phòng đoàn trường trước ngày 5/03/2011.  

Các đồng chí ĐVTN tham gia cuộc thi truy cập vào một trong 3 website: Báo Tiền Phong điện tử:tienphong.vn, Báo Sinh viên Việt Nam điện tử: svvn.vn và Cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn: doanthanhnien.vn để trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi câu hỏi đều có 3 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 1 phương án đúng.

Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai cuộc thi đến 100% đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá xếp loại thi đua chi đoàn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên tại chi đoàn, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn báo cáo giáo viên chủ nhiệm và hướng dẫn các bạn đoàn viên thanh niên tham gia theo đúng nội dung công văn đề ra.

Liên kết website