Thông báo thay đổi lịch thi thử lớp 12 lần 4


lùi lịch thi lớp 12 lại 1 tuần, tức là ngày 16-17/5/2015

                                                    Trân trọng thông báo
Liên kết website