KẾ HOẠCH ÔN THI VÀ THI THỬ VÀO LỚP 10 Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2015-2016


Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ tổ chức thi thử vào lớp 10 PT và 10 Chuyên năm học 2015 – 2016 như sau:

Lần 1: Chiều thứ 7 (17/01/2015) và chủ nhật (18/01/2015)

Lần 2: Chiều thứ 7 (21/03/2015) và chủ nhật (22/03/2015)

Lần 3: Chiều thứ 7 (18/04/2015) và chủ nhật (19/04/2015)

Lần 4: Chiều thứ 7 (23/05/2015) và chủ nhật (24/05/2015)

          Lịch thi như sau: Chiều thứ 7:14h00 thi Toán chung

                              Sáng chủ nhật:7h30’ thi Văn chung

                                        9h45’ thi Anh chung

                              Chiều chủ nhật:  14h00 thi môn Chuyên

Học sinh đăng ký và nộp lệ phí thi tại phòng Giáo vụ vào giờ hành chính trong thời gian 10 ngày, trước ngày thi 01 ngày.

Liên kết website