Lịch công tác tuần 9


1/6-25/6/09: Các khóa thi HKIII
Thành phần: Theo kế hoạch    

P.ĐT, Ban KT&ĐBCL
    
T/trường

Từ 16h30 : Họp cơ quan
Thành phần: CBCNV-GV cơ hữu
Liên kết website