LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC 2014


21:58:00 20/12/2013

             Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, cũng như giúp các em chọn khối thi, trường thi đúng với năng lực, sở trường của bản thân. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức thi thử đại học 4 lần cho các khối : A-B-C-D – V- A1 theo lịch như sau:

                

Lần 1:+ Chiều thứ 7 ngày18/1/2014
                13giờ30:       Thi môn: Sử, Ngoại ngữ
             + Chủ nhật  ngày 19/1/2014
               Sáng:    (7h 30 )            Thi môn: Toán + Địa
               Chiều:  ( 13 giờ 30 )  Thi môn : Lý – Sinh – Văn
                             ( 15giờ  15 )    Thi môn: Hóa     

Lần 2:+Chủ nhật  ngày 9/3/2014
              Sáng:    (7h 30 )          Thi môn: Toán + Địa
              Chiều: ( 13 giờ 30 )   Thi môn : Lý – Sinh – Văn
                            ( 15giờ  15 )   Thi môn: Hóa                                
            + Chiều  thứ 2  ngày10/3/2014
                13giờ30:     Thi môn: Sử, Ngoại ngữ

Lần 3:+Chiều  thứ 7:  ngày12/4/2014
              13giờ30:      Thi môn: Sử, Ngoại ngữ
           + Chủ nhật  ngày 13/4/2014
              Sáng:    (7h 30 )          Thi môn: Toán + Địa
              Chiều:  ( 13 giờ 30 )  Thi môn : Lý – Sinh – Văn
                             ( 15giờ  15 )  Thi môn: Hóa

Lần 4:+Chiều  thứ 7 ngày10/5/2014
                13giờ30:     Thi môn: Sử, Ngoại ngữ
            + Chủ nhật  ngày 11/5/2014
               Sáng:    (7h 30 )         Thi môn: Toán + Địa
               Chiều:  ( 13 giờ 30 ) Thi môn : Lý – Sinh – Văn                                       

  • Đối tượng dự thi: học sinh lớp 11, 12, 13 trong và ngoài trường
  • Đăng kí dự thi

+ Học sinh đang học tại trường: các lớp lập danh sách và thi lệ phí nộp về bộ phân Giáo vụ của Nhà trường ( chậm nhất là trước ngày thi 2 ngày )

+ Đối với học sinh ở nơi khác:  đăng kí thi và nộp lệ phí thi tại bộ phận giáo vụ trong vòng 10 ngày và trước ngày thi 03 ngày

+ Xem SBD phòng thi trước 01 ngày

* Sau mỗi lần thi thử Nhà trường có phần thường cho các em học sinh đạt điểm thủ khoa các khối dự thi.

Đề thi, đáp án  đăng trên phần lưu trữ văn bản - Thi đại học cao đẳng và Kết quả đăng trên phần điểm thi .

Số ĐT: 0433829018   hoặc 01686059600

Địa điểm thi : Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Số 560B Quang Trung Hà Đông Hà Nội


Share
Weblinks