Quy tắc hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cho hoc sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2013-2014 được phổ biến đến tất cả học sinh các chi đoàn và các cá nhân có liên quan.


  • Quy tắc hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cho hoc sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2013-2014 được phổ biến đến tất cả học sinh các chi đoàn và các cá nhân có liên quan.
Share
Liên kết website