MÓN QUÀ TẶNG CÔ


Thế là đã bước vào tháng 11, tháng của những điểm mười chói lọi kính dâng cho thầy cô, lòng tôi dâng lên một nỗi niềm khó tả. Cũng như các đồng nghiệp khác (bây giờ tôi đã là một giáo viên), tôi muốn dành tặng điều gì đó thật thiêng liêng cho thầy cô, những người đã uốn nắn chúng ta từ đứa trẻ thơ ngây thành những người trưởng thành.
Weblinks