Lịch sử hình thành và phát triển trường THPT chuyên Nguyễn Huệ


Tháng 3 năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp chuyển từ giai đoạn cầm cự sang phòng ngự, tại làng Sêu, xã Trinh Tiết huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông (nay là tỉnh Hà Tây),đã ra đời trường trung học Kháng chiến mang tên Người anh hùmg áo vải dân tộc Nguyễn Huệ
Weblinks