Hàng năm, nhân dịp năm học mới, PGS Văn Như Cương - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đều gửi tâm thư đến các học sinh toàn trường. Năm nay, thầy dành bức thư...
05.09.2013
Quy tắc hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cho hoc sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ năm học 2013-2014 được phổ biến đến tất cả học sinh các chi đoàn và các cá nhân có liên quan.
13.12.2013
Tài liệu đính kèm: Tải về
18.01.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
18.01.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
18.01.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
18.01.2014
1. MCQs: kiểm tra phần từ vựng, ngữ pháp, ngữ âm, đọc hiểu, nghe……
19.01.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
12.02.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
12.02.2014
Tài liệu đính kèm: Tải về
23.02.2014
Liên kết website