Kế hoạch giáo dục nếp sống đạo đức cho học sinh THPT chuyên Nguyễn Huệ năm học 2014-2015


Thực hiện công văn số 10131/ SGD & ĐT- VP: V/v hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2014-2015 ngày 2/10/2014.

          Căn cứ Nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 và thực tiễn giáo dục của các nhà trường;

        Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống cho HS năm học 2014 - 2015.

tải file tại đây

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website