THAY ĐÔI LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2


         Do lịch thử của lớp 12 lần 2 trùng vào ngày 7,8 tháng 3 nên nhà trường chuyển lịch thi thử của lớp 12 lần 2 sang ngày 14,15 tháng 3.
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                             Trân trọng thông báo
Chia sẻ


Các tin khác:

Weblinks