KẾ HOẠCH THI THỬ TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NĂM 2015


Lần 1: Chiều thứ 7 (24/01/2015) và Chủ nhật (25/01/2015)

Lần 2: Chiều thứ 7 (07/03/2015) và Chủ nhật (08/03/2015)

Lần 3: Chiều thứ 7 (04/04/2015) và Chủ nhật (05/04/2015)

Lần 4: Chiều thứ 7 (09/05/2015) và Chủ nhật (10/05/2015)

Lịch thi như sau:

Chiều Thứ 7:         13h15' thi môn Toán

     16h30' thi vật lý, sinh học

Sáng Chủ nhật:      7h30' thi môn Văn

Chiều Chủ nhật:     13h15’ thi môn Ngoại ngữ

                              15h00 thi hóa học, sử, địa lý

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí:

Học sinh trong trường đăng ký và nộp lệ phí theo lớp và nộp về phòng Giáo vụ muộn nhất trước ngày thi 03 ngày.

Học sinh ngoài trường đăng ký và nộp lệ phí tại phòng Giáo vụ vào giờ hành chính trong thời gian 10 ngày trước ngày thi 01 ngày.

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website