KỲ THI OLYMPIC CỤM HÀ ĐÔNG – HOÀI ĐỨC NĂM HỌC 2009 -2010


Thực hiện hướng dẫn số 9166/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 cụm Hà Đông – Hoài Đức tổ chức kỳ thi Olympic cho học sinh khối 10 và 11 vào ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ

Thực hiện hướng dẫn số 9166/ SGD&ĐT – GDTrH ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 cụm Hà Đông – Hoài Đức tổ chức kỳ thi Olympic cho học sinh khối 10 và 11 vào ngày 28 tháng 4 năm 2009 tại trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhằm mục đích: tạo điều kiện trao đỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giáo viên và học sinh trong các hoạt động dạy học của Giáo viên và học sinh trong cụm nhằm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục của các trường trong cụm.

Tham gia cuộc thi có đại diện học sinh của tất cả các trường trong cụm Hà Đông – Hoài Đức với tổng số 255 thí sinh khối 10 và 11tham gia thi các môn: Toán , Lý, Hóa , Văn và tiếng Anh.

Hội thi được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan. Các khâu ra đề, tổ chức coi thi, làm phách và chấm thi được thực hiện theo đúng quy trình. Kết quả kỳ thi đã phản ánh đúng năng lực của thí sinh ở các trường trong cụm. Kết quả cụ thể của kỳ thi như sau:

Tổng số học sinh dự thi: 255

Số học sinh đạt giải: 139 trong đó: giải nhất: 23; Giải nhì: 26 ; Giải ba: 21 và giải khuyến khích: 69 Đạt tỷ lệ: 54,5 %

Trường có số giải nhiều nhất: THPT chuyên Nguyễn Huệ: 30 giải trong đó: 20 giải nhất, 9 giải nhì và 01 giải ba.
Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website