HỘI THI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN THƯ VIỆN GIỎI CỤM


Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục - Đào tạo phát động ; Thực hiện hướng dẫn số 10297 /SGD&ĐT-CNTT ngày 02 tháng 12năm 2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức thi cán bộ, giáo viên thư viện giỏi năm học 2009-2010.
Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website