Quyết định về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ sở GD trực thuộc Sở GD ĐT thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2022


Quyết định về việc ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ sở GD trực thuộc Sở GD ĐT thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm 2022

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website