SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT


Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Xem chi tiết tại file đính kèm dưới đây: /TT08B.pdf và 02_VBHN_BGDDT

Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website