Công khai tài chính quý I- 2019

Công khai tài chính quý I- 2019


Thực hiện Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Căn cứ vào Quyết định số 2437/QĐ-SGD ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc giảm trừ dự toán ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ công bố công khai tài chính quý I năm 2019 chi tiết tại file đính kèm dưới đây:
Công khai tài chính quý 1 năm 2019
Chia sẻ


Các tin khác:

Liên kết website