ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ NHIỆM KỲ 2017-2022


Được sự đồng ý của Công đoàn Giáo dục Hà Nội,   của Đảng ủy BCH công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm kiểm điểm đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017 và đề ra phương hướng hoạt động của công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022, bầu BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu dự đại hội công đoàn ngành giáo dục Hà nội  lần thứ 24 nhiệm kỳ 2018-2023

Về dự và chỉ đạo ĐH có đồng chí Trần Văn Thảnh - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục; đồng chí Nguyễn Hoàng Kim - Bí thư  Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; cùng toàn thể đoàn viên công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

          Đại hội Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ diễn ra trong thời điểm cả nước đang ra sức thi đua   triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XII, Ngành GD&ĐT tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và thực hiện Nghị quyết số 29 của TW Đảng về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT.; hệ thống công đoàn cả nước đang hướng về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có nhiều đổi mới, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội lần nhiệm kỳ 2013-2017 đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường, nổi bật là: Công đoàn đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV, NV; tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGV, NV thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành; nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ CBGV, NV. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGV, NV. Tổ chức nhiều hoạt động tập thể cho các đoàn viên công đoàn: Hoạt động TDTT, hoạt động văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên môn… Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Công đoàn nhà trường luôn đạt CĐCS xuất sắc, được Công đoàn ngành Giáo dục tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong phong trào thi đua, đạt các danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Văn Thảnh- phó CT Công đoàn ngành đánh giá cao những kết quả của Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt biểu dương sự cố gắng  của Ban Chấp hành Công đoàn trường trong việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng chỉ đạo của Công đoàn ngành Giáo dục. Nhiệm kỳ tới, trước sự đòi hỏi phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước, sự đổi mới một cách căn bản toàn diện của ngành giáo dục theo Nghị quyết 29, Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ cần phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn; đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diện cho CBGV, NV, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được trí tuệ của đội ngũ, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Để thực hiện được sự định hướng và chỉ đạo của cấp trên, đáp ứng lòng mong mỏi và tín nhiệm của đại hội, Ban chấp hành công đoàn có nhiệm vụ xây dựng chương trình hành động toàn khóa, cho từng thời gian, thời điểm với những chuyên đề cụ thể. Trước mắt, tập trung vào những nhiệm vụ trọng yếu, những vấn đề bức xúc mà đoàn viên công đoàn quan tâm. Đổi mới, đa dạng các loại hình hoạt động để ngày càng thu hút nhiều đoàn viên vào tổ chức công đoàn. Đổi mới phương thức lãnh đạo, coi trọng việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành công đoàn mới nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồn 7 đòng chí đại diện cho 122 đoàn viên công đoàn trong toàn trường. Đại hội mong rằng BCH mới sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới.

          Đại hội công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ kêu gọi cán bộ, đoàn viên công đoàn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

          Sau Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017- 2018. Hội nghị đã được nghe đồng chí Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Kim báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm học 2016 - 2017, phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 -2018 và nghe đồng chí Nguyễn Thị Thúy trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2016 - 2017 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2017 – 2018. Hội nghị đã biểu quyết các chỉ tiêu chính trong năm học 2017 – 2018:

          Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội Công đoàn và Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức năm 2017 – 2018:

unnamed (1).jpg

unnamed (7).jpg

unnamed (5).jpg

unnamed (2).jpg

unnamed (8).jpg

unnamed.jpg

unnamed (6).jpg

Chia sẻ


Các tin khác:

Weblinks