Hưởng ứng viết về những kỷ niệm, cảm nhận, suy nghĩ về một tấm gương mà chính bản thân mình đã được học hoặc biết đến. Tấm gương về người thầy theo nghĩa “Nhất tự vi...
17.11.2011
Căn cứ công văn số 18 - CV/QĐ ngày 20/2/2011 của Quận đoàn Hà Đông về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, Ban chấp hành Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai Cuộc thi cụ thể như sau:
17.11.2011
Căn cứ Thông báo số 380/TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; căn cứ kế số 113 - KH/TNHN về Năm Thanh niên của Thành đoàn Hà Nội, các định hướng của Thành Đoàn về khởi động Năm Thanh niên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2011, Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên –Tháng thanh niên 2011 Và kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau
17.11.2011
Căn cứ công văn số 113 -KH/TNHN của Thành đoàn Hà Nội, ngày 14/12/2010 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên và Tháng thanh niên 2011. - căn cứ vào kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên và Tháng thanh niên 2011của đoàn trường năm học 2010 - 2011. Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng đá nam khối 10,11 toàn trường như sau
17.11.2011
Hưởng ứng viết về những kỷ niệm, cảm nhận, suy nghĩ về một tấm gương mà chính bản thân mình đã được học hoặc biết đến. Tấm gương về người thầy theo nghĩa “Nhất tự vi sư, bán tư vi sư”. Người thầy đó là những người xung quanh, như: thầy, cô giáo, cha, mẹ, bạn bè… là người đã để lại trong tác giả những bài học quý báu, sâu sắc, khó quên, là tấm gương để tác giả noi theo, học hỏi…
17.11.2011
Weblinks