TỔ NGOẠI NGỮ - GIÁO DUC CÔNG DÂN


Tổ Ngoại ngữ - Giáo dục công dân gồm 25 thành viên: 24 nữ, 1 nam; 3 giáo viên GDCD, 2 giáo viên tiếng Nga, 3 giáo viên tiếng Pháp, 17 giáo viên tiếng Anh.

Tổ Ngoại ngữ - Giáo dục công dân gồm 25 thành viên: 24 nữ, 1 nam; 3 giáo viên GDCD, 2 giáo viên tiếng Nga, 3 giáo viên tiếng Pháp, 17 giáo viên tiếng Anh.

Tổ đảm nhiệm giảng dạy hệ chuyên Anh, Pháp, Nga, Bilanh và dạy ngoại ngữ tiếng Anh và môn GDCD cho học sinh toàn trường.

Ngoài giảng dạy các giáo viên trong tổ còn tham gia làm công tác chủ nhiệm và bồi dưỡng đội tuyển theo sự phân công của nhà trường.

Các thành viên trong tổ đều nỗ lực tự học để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kiến thức cũng như phương pháp giảng dạy. Mọi người đều cố gắng hoàn thiện về CNTT, ứng dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy để có những giờ dạy hay.

Cả tổ là một tập thể đoàn kết, nhất trí, sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi cần; liên tục là tổ lao động giỏi xuất sắc, được xếp thứ hạng cao trong các đợt thi đua của nhà trường.

stt

Họ và tên

home phone

cell phone

email

1.

Lê Thị Phúc

33821042

0912677506

phuctan_7560@yahoo.com.vn

2.

Ng T.  Lâm Hạnh

33825470

0982559519

 

3.

Đào T. Thanh Vân

33501563

01686605194

dao.thanhvan65@gmail.com

4.

Ng Thị Lương

33828611

0989116171

 

5.

Tôn N. l. Hương

33827665

0932293999

tonhuong69@yahoo.com

6.

Ng T.  Minh Huyền

35572553

0913397520

minhhuyen74@yahoo.com.vn

7.

Ng Thị Hà

38530526

0913342126

hanhim60@yahoo.com.vn

8.

Vũ Thúy Anh

33541115

0947895333

 

9.

Đào Thi Trang

33517917

0915677867

 

10.

Ng T. Phương Hạnh

33826433

0915026736

phuonghanh6508@yahoo.com

11.

Phạm T. Thu Hoàn

35531450

0983421974

hoanhoan97@yahoo.com.vn

12.

Phạm Thị Hạnh

33820222

0989344258

phamhanhnh@yahoo.com.vn

13.

Phạm Thúy Hằng

33822645

0912881347

pthuyhangnh@yahoo.com

14.

Lê Văn Thắng

 

0912247955

 

15.

Lê T. Hồng Hạnh

33821858

0904024287

lehanhnghue@gmail.com

16.

Ng T. Bích Liên

33826182

0982826182

liennguyenhue@gmail.com

17.

Bùi Thị Thơm

06945444

33521681

0972011005

 

18.

Ng T.  Minh Thắng

32416863

0904062199

thangthanght2006@yahoo.com.vn

19.

Bế T. Thanh Hải

33821504

0904139509

haithanh_172@yahoo.com.vn

bienxanh.201@gmail.com

20.


Liên kết website