Tổ Khoa học cơ bản gồm các môn Toán, Lý, Hoá, Tin học,. . .Tham gia giảng dạy cho các lớp hệ Đại học các môn Toán cao cấp, Xác sấut thống kê, … Vật lý, Hoá học đại cương.
18.11.2011
Tổ Ngữ văn hiện tại có 15 thành viên, là nơi quy tụ các giáo viên có năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn giỏi của nhà trường. Tổ hiện tại có 1 tiến sĩ, 5 thạc sĩ, và 3 giáo viên đang...
18.11.2011
Tổ TD_ QPAN là một tổ được ghép bởi hai môn học Thể dục và Quốc phòng an ninh. Tổng số giáo viên trong tổ: 8 đồng chí. Trong đó, môn Thể dục: 6 đồng chí, môn QPAN: 2 đồng chí. Cả...
18.11.2011
Tổ sinh gồm 9 giáo viên, trong đó 4/9 thầy cô có trình độ thạc sĩ. Nhiệm vụ của tổ là giảng dạy bộ môn sinh và công nghệ. Ngoài ra nhiều thầy cô trong tổ liên tục tham gia công tác...
18.11.2011
Năm 1997 theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tây, thành lập trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, hệ chuyên Tin được chuyển từ trường THPT Lê Quý Đôn về trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ.
18.11.2011
Mỗi hệ chuyên của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ thực sự đã trở thành mái nhà thứ hai gắn bó với mỗi chúng ta
18.11.2011
Tổ vật lý - kỹ thuật là một trong 8 tổ chuyên môn của trường, gồm 13 giáo viên,trong đó có 5 thạc sỹ, còn lại là đại học.Trong tổ có 8 Đảng viên.
18.11.2011
Liên kết website