KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên – Tháng thanh niên 2011 Và kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


11:34:49 17/11/2011
Căn cứ Thông báo số 380/TB/TW ngày 23/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011; căn cứ kế số 113 - KH/TNHN về Năm Thanh niên của Thành đoàn Hà Nội, các định hướng của Thành Đoàn về khởi động Năm Thanh niên; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô năm 2011, Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Năm Thanh niên –Tháng thanh niên 2011 Và kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cụ thể như sau

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, ấn tượng, trẻ trung, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ; góp phần giải quyết những việc mới, việc khó của nhà trường và cộng đồng.

2. Tạo sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội đối với công tác thanh niên và Năm Thanh niên – Tháng thanh niên.

3. Các hoạt động được tổ chức rộng khắp, thiết thực và hiệu quả, tạo tiền đề và niềm tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ của Năm Thanh niên.

 

 

II. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

 

 

1. Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng ngày thành lập đoàn.

1.1. Thời gian: Ngày 12/2/2010 (Thứ 2)

1.2. Đối tượng: 100% ĐVTN nhà trường

1.3. Chỉ tiêu: - 100% các chi đoàn đạt tuần học tập tốt, tháng học tập tốt, đạt nhiều điểm tốt.

 

 

2. Phát động các khối ra số báo bảng đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

2.1. Thời gian: - Phát động ngày 12/2/2011 (Thứ 2)

                         - Nộp báo ngày 18/2/2011(Thứ 7)

2.2. Đối tượng: Các khối trong toàn trường.

 

 

2.3. Chỉ tiêu:

- 100 % các khối có số báo hay về nội dung, phong phú về thể loại.

 

 

3. Phát động các chi đoàn làm tập san tìm hiểu lịch sử vẻ vang “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

3.1. Thời gian: - Phát động ngày 12/2/2011 (Thứ 2)

                         - Nộp báo ngày 14/3/2011(Thứ 2)

3.2. Đối tượng: 100 % các chi đoàn tiến hành làm tập san.

3.3. Nội dung: Tìm hiểu lịch sử vẻ vang “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” thông qua siêu tầm các bài viết, hình ảnh hoạt động của Đoàn.

 

 

3.4 Chỉ tiêu:

- 100 % các chi đoàn làm tập san hay về nội dung, phong phú về thể loại.

 

 

4. Ngày thanh niên hành động vì môi trường.

4.1. Thời gian ra quân: ngày 22/02/2011 và ngày 22/03/2011 (Thứ 3)

4.2. Địa điểm: Lớp học, hành lang, khuôn viên nhà trường.

 

 

4.3. Nội dung hoạt động

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới 100% ĐVTN về ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng kế hoạch hành động vì môi trường.

- Tổ chức Lễ ra quân hành động vì môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép quanh trường.

- Tổng vệ sinh Lớp học, hành lang, khuôn viên toàn trường.

 

 

5. Tổ chức giải bóng đá nam toàn trường (Khối 10 + 11).

5.1. Thời gian: - Khai mạc giải ngày 01/03/2011 (Thứ 3)

                         - Kết thúc giải ngày 26/3/2011(Thứ 7)

5.2. Đối tượng: Học sinh nam khối 10 và khối 11.

 

 

5.3. Chỉ tiêu:

- 100 % các chi đoàn khối 10 và khối 11 tham dự.

 

 

6. Tổ chức lớp cảm tình đoàn và kết nạp lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

6.1. Thời gian: - Học lớp cảm tình ngày 05/03/2011 (Thứ 7)

                         - Kết nạp Đoàn ngày 19/03/2011

6.2 Địa điểm: Phòng họp hội đồng.

6.3. Đối tượng: Những thanh niên ưu tú các chi đoàn đủ 16 tuổi (Tức 15 tuổi cộng 1 ngày)

6.4. Nội dung: Lịch sử vẻ vang Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phấn đấu để trở thành đoàn viên...

 

 

7. Tổ chức  “Mừng sinh nhật Đoàn”

7.1- Mit tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn:

+Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 26 /3/2010 (Thứ 7)

+ Địa điểm: Sân trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.

+ Đối tượng: Mỗi lớp chọn cử 20 em tham dự mít tinh.

+ Nội dung: Mít tinh, tuyên dương, phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và văn nghệ chào mừng.

 

 

7.2. Hội chợ với chủ đề “Vườn ươm khởi nghiệp” gồm 2 phần:

            A- Phần chợ: chương trình này mang tính chất là hội chợ của học sinh. Mỗi chi đoàn thể hiện đặc trưng của mình qua việc kinh doanh gian hàng:

+Thời gian: 6 giờ 30 đến 17 giờ ngày 26 /3/2011.

+ Địa điểm: Khu nhà xe.

+ Đối tượng: Mỗi chi đoàn bố chí một gian hàng.

+ Nội dung: Mỗi chi đoàn thể hiện đặc trưng riêng của mình qua việc kinh doanh sản phẩm tự làm hoặc nhà tài trợ.

  B - Phần hội: Thi kéo co.

+Thời gian: 13 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 26 /3/2011.

+ Địa điểm: Sân trước và sân sau khu nhà 3 tầng.

+ Đối tượng: Mỗi chi đoàn thành lập một đội nam hoặc nữ (10 em)

+ Nội dung: Tổ chức trò chơi thi kéo co.

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đồng chí Lê Đăng Tặng phụ trách chung.

2. Đồng chí Nguyễn Chí Thường phụ trách giải bóng đá và Hội chợ.

3. Đồng chí Nguyễn Minh Thành phụ trách tổng vệ sinh môi trường và kết nạp đoàn viên.

4. Các đồng chí lên kế hoạch chi tiết và phân công cho chi đoàn CBGV và BCH Đoàn trường để thực hiện.

Ban chấp hành đoàn trường đề nghị các chi đoàn, các đồng chí được phân công nhiệm vụ,  triển khai thực hiện tốt các hoạt động Tháng thanh niên năm 2011.

 

 

                    

                         Hiệu trưởng

 

 

                            (Đã Ký)

                         Thái Văn Bình

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

 

 

(Đã Ký)

                         Lê Đăng Tặng


Liên kết website