ÔN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2012 -2013

22:03:07 20/05/2012
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức ôn thi vào lớp 10 năm học 2012 -2013 Cho tất cả các hệ chuyên: Toán – Lý – Hóa – Sinh – Tin – Văn - Sử - Địa – Anh – Pháp – Nga

1)  Thời gian ôn: Khai giảng 7h00 ngày 27 tháng 5 năm 2012

2)  Kế hoạch ôn: Mỗi học sinh học 24 buổi ( 6 buổi Toán, 6 buổi Văn, 6 buổi Anh , 6 buổi môn Chuyên )

3)  Nhà trường tổ chức thi thử vào ngày 11 và 12 tháng 6 năm 2012.

     Mỗi Thí sinh chỉ đăng ký thi thử một môn chuyên.

4)  Học sinh đăng ký ôn thi và thi thử từ ngày 24 tháng 5 năm 2012 tại phòng Giáo vụ nhà trường. Sáng từ 7h00 đến 11 h00 .

                           Chiều: từ 14h00 đến 17h00

Các phản hồi
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận