LỊCH THI THỬ ĐẠI HỌC 2012

22:33:53 08/02/2012
Nhằm giúp các em học sinh chuẩn bị tốt về kiến thức, kỹ năng và tâm lý khi tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2012, cũng như giúp các em chọn khối thi, trường thi đúng với năng lực, sở trường của bản thân. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức thi thử đại học 4 lần cho các khối : A-B-C-D theo lịch như sau:

Lần 1: Ngày chủ nhật 19/2/2012

+Sáng: 7 giờ thi môn: Sử, Toán

+ Chiều:

 • 13 giờ 30 phút: Văn học
 • 13 giờ 30 phút : Vật Lý. Sinh học
 • 15 giờ 30 phút: Hóa học

+ Chiều thứ ba. Ngày 21/2/2012

 • 13 giờ 00 phút : Địa lý
 • 15 giờ 15 phút: Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga

Lần 2Ngày chủ nhật, 18/3/2012

+ Sáng: 7 giờ thi môn : Lịch sử, Toán

+ Chiều :

 • 13 giờ 30 phút: Văn học
 • 13 giờ 30 phút: Vật lý. Sinh học
 • 15 giờ 30 phút: Hóa Học

+ Chiều thứ ba, ngày 20/3/2012

 • 13 giờ 00 phút: Địa lý
 • 15 giờ 15 phút: Ngoại Ngữ: Anh, Pháp, Nga

Lần 3Ngày chủ nhật, 15/4/2012

+ Sáng: 7 giờ thi môn : Lịch sử, Toán

+ Chiều :

 • 13 giờ 30 phút: Văn học
 • 13 giờ 30 phút: Vật lý. Sinh học
 • 15 giờ 30 phút: Hóa Học

+ Chiều thứ ba, ngày 17/4/2012

 • 13 giờ 00 phút: Địa lý
 • 15 giờ 15 phút: Ngoại Ngữ: Anh, Pháp, Nga

Lần 4:  Ngày chủ nhật, 13/5/2012

+ Sáng: 7 giờ thi môn : Lịch sử, Toán

+ Chiều :

 • 13 giờ 30 phút: Văn học
 • 13 giờ 30 phút: Vật lý. Sinh học
 • 15 giờ 30 phút: Hóa Học

+ Chiều thứ ba, ngày 15/5/2012

 • 13 giờ 00 phút: Địa lý
 • 15 giờ 15 phút: Ngoại Ngữ: Anh, Pháp, Nga
 • Đối tượng dự thi: học sinh lớp 11, 12, 13 trong và ngoài trường
 • Đăng kí dự thi

+ Học sinh đang học tại trường: các lớp lập danh sách và thi lệ phí nộp về bộ phân Giáo vụ của Nhà trường ( chậm nhất là trước ngày thi 3 ngày )

+ Đối với học sinh ở nơi khác:  đăng kí thi và nộp lệ phí thi tại bộ phận giáo vụ trong vòng 10 ngày và trước ngày thi 03 ngày

* Sau mỗi lần thi thử Nhà trường có phần thường cho các em học sinh đạt điểm thủ khoa các khối dự thi.

Đề thi, đáp án  đăng trên phần lưu trữ văn bản - Thi đại học cao đẳng và Kết quả đăng trên phần điểm thi nhé

Các phản hồi
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận